Gezondheidszorg

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

  • Branche:
    Gezondheidszorg
  • Diensten:

    Integraal brandbeveiligingsconcept
    Brandmeldinstallatie

Deel dit verhaal

Ga terug

Het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van kanker. Een ziekte die al de nodige onzekerheid en vragen met zich meebrengt voor de patiënt. Het staat dan ook buiten kijf dat juist hier alles voorbereid moet zijn op diverse scenario’s. Brandveiligheid vormt, al sinds de gestarte nieuwbouwactiviteiten in 1999 , dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Floriaan vormt de adviseur voor wat betreft het gehele brandbeveiligingsconcept. Maar liefst 55.000 vierkante meter beslaat het ziekenhuis bestaande uit zeven bovengrondse bouwlagen, een beddenhuis met 180 bedden, operatiekamers, intensive care-units, een auditorium, een researchgebouw, poliklinieken, bestralingsbunkers, staf-ruimten, entreegebieden, een restaurant, dakterras en een parkeergarage. Sinds 2011 is gestart met de nieuwbouw van een stafgebouw en het uitbreiden van de poliklinieken, dagbehandeling, operatiekamers en intensive care.

Als vaste adviseur voor het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis denkt Floriaan op reguliere basis mee binnen de nieuwbouwwerkzaamheden die plaatsvinden, als ook het vernieuwen en onderhouden van bestaande installaties waarbij wijzigingen van de overheid ten aanzien van het brandbeveiligingsbeleid nauwlettend in de gaten worden gehouden.

"Een ziekte die zoveel onzekerheid brengt, vraagt om de best beveiligde omgeving mogelijk."