Gevaarlijke stoffen

Akzo Nobel

 • Branche:
  Gevaarlijke stoffen
 • Diensten:

  Gecertificeerde installaties

  Programma van Eisen

  Uitgangspuntendocumenten

   

Deel dit verhaal

Ga terug

Akzo Nobel

Akzo Nobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatings onderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën. Vanuit een eeuwenlange expertise voorzien zij industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en duurzame technologieën om te voldoen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet. Het spreekt voor zich dat gevaarlijke stoffen een bijzondere positie innemen binnen hun brand- en milieuveiligheidsbeleid. Aan Floriaan de eer om invulling te geven aan een brandveilige situatie waar gelijkwaardige oplossingen deel van uitmaken.

Opstellen ontwerpdocumenten

Het hoofdkantoor van Akzo Nobel ligt op een groot terrein dat uit tientallen gebouwen bestaat. Met hulp van Floriaan hebben alle bestaande gebouwen een update gekregen als het gaat om brandbeveiligingsinstallaties. Zo zijn alle blus- en sprinklerinstallaties aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en heeft Floriaan daar de juiste ontwerpdocumenten voor opgesteld: De zogeheten uitgangspuntendocumenten (UPD’s) en programma’s van eisen (PvE’s). Met als resultaat dat alle installaties gecertificeerd zijn. Daarnaast heeft Floriaan geholpen met de ontvlechting van diverse installaties omdat binnen een aantal van deze specifieke gebouwen het productiedeel gaat sluiten en de gebruiksfuncties van het gebouw worden aangepast ten behoeve van research. Zo heeft Floriaan wederom een gecertificeerde brandveilige omgeving gecreëerd door het correct aanbrengen van gebouw gebonden voorzieningen.

“Floriaan heeft oog voor onze brandveiligheid. Hierdoor wordt brand voorkomen en ontstane brand beperkt.”