Publicatie concept-TB 48a Blusschuimsystemen-Lichtschuim voor commentaar

22 april 2016

Het concept-Technisch Bulletin 48A Blusschuimsystemen – lichtschuim (concept-TB 48A) is vanaf heden voor commentaar gepubliceerd door het CCV. Het is opgesteld door de werkgroep Schuim in opdracht van het Deskundigenpanel VBB-systemen van het CCV. De vorige versie dateerde van 1995 en ging eigenlijk uitsluitend over Hi-Ex Inside Air systemen en was duidelijk aan onderhoud toe. Deze nieuwe versie gaat over de Inside én de Outside Air systemen. De inhoud van het technisch Bulletin laat zich in het kort omschrijven als: Hoe om te met de gangbare internationale normen op dit specifieke vakgebied?

Nederland heeft namelijk geen specifieke norm op dit gebied, maar wel regelgeving die de lichtschuimbeveiliging raakt zoals bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie norm (NEN2535) en de SVI (Specifieke Veiligheids Informatie) publicatie over brandblus en brandpreventie installaties. De internationale normen moeten worden gevolgd (waarbij een keuze tussen NFPA en NEN-EN mogelijk is) en het Technisch Bulletin wijst de weg hoe deze gelezen moeten worden en waar nationale regelgeving onderwerpen overnemen. De commentaarronde is bedoeld om alle belanghebbenden en belangstellenden in de gelegenheid te stellen op het document te reageren.

Concept-TB 48A is voorbereid door de Werkgroep Schuim van het Deskundigenpanel VBB-systemen, in opdracht van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CCV.

Via het commentaarformulier kunt u tot en met 15 juni 2016 uw commentaar op concept-TB 48A indienen.

Namens Floriaan zit ondergetekende in dit genoemde Deskundigenpanel én de werkgroep Schuim. Het document met commentaarformulier is te vinden op: http://www.hetccv.nl/certificatie-en-inspectie/brandblussystemen/commentaar-tb

 

Door: Ernst Rijkers - Senior Adviseur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *