Nieuwste versie PGS 15 is uit

4 oktober 2016

Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is een nieuwe PGS-richtlijn beschikbaar. PGS 15:2016 is vanaf heden op de PGS website beschikbaar. Er zijn nogal wat wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie, waarvan er een aantal de aandacht trekken.

Onderwerpen die in het oog springen

  • Het gelijkwaardigheidsbeginsel en het gemotiveerd afwijken geldt nu voor alle voorschriften uit de PGS 15;
  • Het oude beschermingsniveau 2 is vervallen;
  • Er zijn nieuwe beschermingsniveaus 2a en 4;
  • De definitie van beschermingsniveau 3 is aangepast;
  • Beschermingsniveau 1 is onaangetast gebleven, maar alle uitwerking wordt overgelaten aan de PGS 14.


Pikant detail is hierbij wel dat de PGS 14 zich nog in de commentaarronde bevindt en dus nog niet officieel definitief beschikbaar is.

  • Er wordt dieper ingegaan op de brandbare en brandonderhoudende eigenschappen van stoffen, waarbij wordt verwezen naar de RIVM notitie  “brandbare vaste stoffen, onbrandbare stoffen en niet brandonderhoudende stoffen in het kader van de richtlijn PGS 15”;
  • Vakindeling en vakscheiding is meer gedifferentieerd opgetuigd aan de hand van de doelen die ermee bereikt dienen te worden. Bij beschermingsniveau 1 krijgt het UPD daarbij een belangrijkere rol;
  • Alle ins en outs rondom het opstellen van een UPD bij beschermingsniveau 1 alsmede de inspectie zijn eenduidiger verwoord.

 

Gevaarlijke stoffenDe verwachting van Floriaan is wel dat de vijfjaarlijkse toets nog wel tot vragen zal gaan leiden omdat de PGS 15 nu suggereert dat er ALTIJD sprake is van aanpassing van het UPD bij wijziging van normversies (zie PGS 15 toelichting bij vs 4.8.7).

Op het eerste gezicht lijkt de altijd complexe PGS 15 materie verduidelijkt te zijn, maar ook hier geldt: “the proof of the pudding is in the eating”.

Direct naar PGS 15

 

Door: Ernst Rijkers - Senior Adviseur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *