Nieuwe richtlijn risicobenadering brandveiligheid parkeergarages

24 november 2016

parkeergarageBrandweer Nederland heeft in 2012 besloten de ‘Concept praktijkrichtlijn voor mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlak groter dan 1.000 m2 ’ in te trekken. Deze richtlijn is nooit officieel gepubliceerd geweest, maar is sinds 2002 in veel gemeenten gebruikt als leidraad voor een gelijkwaardige oplossing voor parkeergarages groter dan 1.000 m2 . Sinds het moment dat Brandweer Nederland de Concept praktijkrichtlijn introk, wordt in de praktijk gezien dat verschillende gemeenten gelijkwaardige oplossingen voor grote parkeergarages anders beoordelen. Tijd voor een herziening!

 

Praktijkrichtlijn voor mechanisch geventileerde parkeergarages

De Vebon NOVB heeft hiervoor in november 2016 een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarmee beoogd wordt om de gelijkwaardigheid van grote brandcompartimenten in parkeergarages weer op een zelfde wijze te benaderen. De nieuwe richtlijn gaat uit van een risicobenadering waarbij parkeergarages in drie risicoklassen worden ingedeeld. Elk met eigen benodigde voorzieningen. In de risicoklassen wordt gekeken naar de locatie van de parkeergarage in de omgeving en op welke wijze de ontvluchting is geregeld. Hierbij wordt ook sterk gekeken naar de benodigde brandweerinzet.

De richtlijn is nog nieuw dus zal moeten blijken of er in de praktijk voldoende draagvlak is om deze te volgen.

risicobenadering-brandveilgheid-parkeergarages

 

Door: Maarten van Oort - Adviseur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *