Nieuwe Handreiking UPD PGS 15 brandbeveiligingssystemen beschikbaar voor openbare commentaarronde

9 mei 2016

publicatiereeks gevaarlijke stoffenRecent heeft de PGS Beheerorganisatie de concept-Handreiking voor het opstellen van een UPD (Uitgangspuntendocument) voor een VBB-systeem (Vast opgestelde Brandbeheers- en Brandblussysteem) gepubliceerd, met daarin een blauwdruk voor een UPD voor een VBB-systeem in het kader van PGS 15.

Er is vanuit het verleden ook een blauwdruk geweest, maar het werken daarmee leidde niet altijd tot het gewenste resultaat. Het leverde zware documenten op die zeker voor de gebruiker en/of eigenaar als relatieve leek op dit gebied moeilijk leesbaar waren en als gevolg daarvan ook slecht werden gelezen.

In het verleden heeft Floriaan die oude handreiking gehanteerd, maar is er vanwege slechte ervaringen mee gestopt en heeft op basis daarvan een eigen sjabloon ontwikkeld. Ook deze nieuwe blauwdruk is een handreiking en dus niet verplicht om te hanteren. Neemt niet weg dat het goed zou zijn als de nieuwe versie beter in de behoefte voorziet om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen (wat binnen brandbeveiliging geen sinecure is…).

Het is dus (zeker voor alle UPD-opstellers) van belang nú commentaar te leveren zo lang deze mogelijkheid nog open staat tot 1 juli a.s.

De link is te vinden onder: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/concept-handreiking-upd-voor-vbbsystemen-beschikbaar-openbare-commentaarronde.html?utm_medium=email&utm_campaign=Concept%20Handreiking%20UPD%20voor%20VBB-systemen%20beschikbaar%20voor%20openbare%20commentaarronde&utm_content=Concept%20Handreiking%20UPD%20voor%20VBB-systemen%20beschikbaar%20voor%20openbare%20commentaarronde+CID_29b7bc9c9b4ce6991c0b18035b7aa48d&utm_source=PGS%20Newsletters&utm_term=Lees%20verder

 

Door: Ernst Rijkers - Senior Adviseur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *