Hoe zit het met de veiligheidsprestaties van uw tankopslag?

30 augustus 2013

Landelijk leven teveel risicovolle bedrijven de wet- en regelgeving onvoldoende na. Bij een inspectie van de veiligheid van 91 ‘tankopslag’ bedrijven zijn bij 18 bedrijven geen overtredingen geconstateerd. Bij de overige 73 bedrijven zijn in totaal 323 zware of lichte overtredingen aangetroffen.

Dit staat in het ‘tussenrapport tankopslag, inspecties van PGS 29 opslagtanks bij BRZO-bedrijven’. Het onderzoek is in opdracht van de ‘Landelijke Aanpak Toezicht Risicovolle Bedrijven’ (LAT RB) verricht. Hierin zitten de BRZO toezichthouders van de Inspectie SZW, veiligheidsregio’s en de Wabo-gezagen. Om risico’s voor mens en milieu tot een minimum te beperken is het van groot belang dat tankopslagbedrijven de juiste maatregelen treffen voor veilige tankopslag.

Mocht u zich nu toch eerlijk gezegd ook zorgen maken over de veiligheidsprestaties van uw tankopslag, dan kan Floriaan u als onafhankelijk adviesbureau helpen om de beheersing van de veiligheidsrisico’s te verbeteren. Wij brengen doeltreffend in kaart hoe risicovol de situatie van uw bedrijf is en helpen u vervolgens met het realiseren van de verbeteringen. Door bijvoorbeeld het opstellen van kwalitatief goede Uitgangspuntendocumenten, het aanvragen van een vergunningsadvies en het opstellen van bestekken voor brandbeveiligingsinstallaties. Dit doen we al jarenlang succesvol bij diverse bedrijven voor PGS 15 en PGS 29-risico’s met blusschuim- en koelinstallaties.

Meer weten, neem contact met ons op.

 

Door: Ernst Rijkers - Senior Adviseur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *