Diensten

Brandveiligheid omvat meer dan alleen systemen, het is het algehele gevoel van veiligheid dat als vanzelfsprekend wordt gezien. Om dit gevoel te waarborgen komt er meer bij kijken dan op het eerste oog lijkt. De kwaliteit van brandveiligheid wordt immers bepaald door de wisselwerking van de aangebrachte gebouw gebonden voorzieningen, toegepaste organisatorische maatregelen en het (beoogde) gebruik.

Specialistische diensten dragen afzonderlijk bij aan een brandveilige omgeving voor zowel gebruikers, werkgevers als werknemers. Om deze specialistische diensten uit te kunnen voeren werkt Floriaan samen met een team van ervaren, betrokken en enthousiaste specialisten. Dankzij een pro-actief en flexibel team worden hier dagelijks grote en complexe adviesvraagstukken beantwoord, maar wordt ook op reguliere basis met de klant meegedacht in eventuele verbeteringen die zich gaandeweg voordoen onder invloed van veranderende regelingen en eisen van de overheid.

Neem contact op