Bouwplantoetsing brandveiligheid

Duur:
Een dag


Doelgroep:
De cursus is primair gericht op degene die vanuit zijn/haar werksituatie te maken krijgt met de door de overheid gestelde brandveiligheidseisen en adviezen van de brandweer. Dit zijn bijvoorbeeld personen werkzaam bij de afdeling Bouwtoezicht, architecten, projectontwikkelaars of gebouwbeheerders.

Uitsluitend incompany en afhankelijk van de groepsgrootte op aanvraag.


Programma:
De volgende brandveiligheidsaspecten zullen in de training aan bod komen: – bouwkundige aspecten: (hoofd)draagconstructie, (sub)brandcompartimentering, ontvluchting en materialen;

  • installatietechnische aspecten: blusmiddelen, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
  • voorzieningen voor de brandweer: bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen, brandweeringang, droge blusleidingen en brandweerlift.

 


Lesdata:
In overleg


Omschrijving:
Behandeling van huidige geldende door de overheid gestelde brandveiligheidseisen in Bouwbesluit en Gebruiksbesluit met behulp van diverse casussen.


Vooropleiding:
Geen specifieke vooropleiding vereist.


 

Aanmelden